Vážení chovatelé CF,
následující řádky jsou určeny chovatelům v KU, kteří již mají za sebou alespoň jednu sezónu bahnění: Na členské schůzi nám pan Neuwirth připravil podrobnou analýzu některých vstupních údajů pro výpočet CPH na svém stádě. Zjistil při tom veliké procento chybovosti a rozporů. Bohužel následně z těchto výpočtů vyplynou vazby na další výpočty dalších jedinců, včetně potenciálních plemenných beranů, kteří již podle svého CPH budou připuštěni (nebo nepřipuštěni) ke klasifikaci a hodnoceni. Chyby ve výpočtech CPH zasahují nás všechny, protože celá populace je vzájemně provázaná.
Bylo by proto zapotřebí, abyste během tohoto týdne navštívili stránky klubu, v sekci "plemenné hodnoty" si stáhli druhou tabulku PH dospělí 22.12.2015 a u svých jedinců si zkontrolovali alespoň obsah žlutého sloupečku.
Najdete v něm 3 čísla oddělená lomítky. První = počet vrhů bahnice za život, druhý = narozená jehňata, třetí = odchovaná jehňata. Předpokládám, že všichni máme nějakou svoji prvotní evidenci a většina stád není tak velkých, aby kontrola zabrala příliš mnoho času.
Následný sloupec obsahuje číslo s celkovým počtem zvážených jehňat, to je možné snadno zkontrolovat také.

Výsledek s nějakými poznámkami, pokud objevíte nesoulad se skutečností, odešlete co nejdříve,  panu Kováčovi nebo paní Kvisové, stejně tak prosím i o krátkou zprávu, že je v případě vašich zvířat všechno v pořádku.

     Není to zrovna milá práce, ale v letošním roce se pro nás systém spouští naostro a jeho "plody" budeme sklízet.


                 

English version            Русский