Příležitost pro hospodáře, velkochovatele

Z pohledu velkochovatele jsou jedním z hlavních přínosů plemene Clun forest jeho mateřské

vlastnosti v kombinaci s dobrou zmasilostí.

Bahnice jsou velmi starostlivé matky, jsou mléčné, snadno rodí a mají i solidní plodnost. Tyto

vlastnosti předávají na potomstvo, takže stádo složené z kříženek CF svého majitele překvapí

minimální pracovní zátěží v době bahnění a to i při bahnění hromadném na pastvině.

Potřeba pomoci při porodu bude výjimečná a o částečnou péči během počátku odchovu si

řeknou pouze některé prvničky. Matky CF již od 50% krve přitom dají svým potomkům i

základ solidní zmasilosti. Zařazením plemenného berana CF získá užitkový velkochovatel

dobrou mateřskou populaci pro obnovu a zvýšení výnosů ze svého stáda.


                 

English version            Русский