Import Clun Foresta z Holandska - zpráva o importu

19.01.2011

Několik členů klubu chovatelů Clun forest sheep se koncem minulého roku rozhodlo, že importuje další várku těchto krásných ovcí. Počátkem roku jsem tedy oslovila jednoho z nejlepších chovatelů Clun Forest na území Holandska, pana Geralda Scholtese. S Geraldem se znám již několik let, naši první Clun Foresti pocházejí také z jeho chovu. Pan Scholtes je zároveň inspektorem chovu, tudíž jsme měli záruku, že pro české chovatele vybere ta nejlepší letos narozená zvířata. Vzhledem k tomu, že v České republice je velmi vysoká poptávka po jehnicích tohoto plemene a nabídka je stále omezena, neboť početní stavy Clun foresta jsou zde nízké, rozhodli jsme se importovat jak jehničky, tak nové linie plemenných beranů. Musím ještě jednou i touto cestou poděkovat jak panu Scholtesovi, tak celé Asociaci Clun forest sheep Nederland za obrovskou vstřícnost a pomoc. Gerald Scholtes věnoval mnoho hodin svého času, když objížděl farmy po Holandsku, hledal a vybíral dle rodokmenů a exteriéru budoucí plemenné berany a přesvědčoval místní chovatele, že nám mají svá nejlepší zvířata prodat do Čech. Bez jeho pomoci by se tak relativně velké množství ovcí v tak vysoké kvalitě nikdy nepodařilo dát dohromady a odvézt společně. Navíc mu musím poděkovat za naprosto úžasně připravenou průvodní dokumentaci – původ každé ovce a beránka nám zdokumentoval do několikáté generace, včetně fotografií předků a seznamu jejich výstavních úspěchů. Můžeme se tedy směle chlubit tím, že vlastníme zvířata, jejichž babička či dědeček byli šampiony Národní výstavy ve Walesu. Posléze všechna vybraná zvířata svezl k sobě na farmu, aby tam mohli absolvovat v EU povinný 60ti denní pobyt před exportem do zahraničí. Koncem srpna jsem se tedy konečně mohla vydat do Holandska ovce přebrat. Najatý registrovaný dopravce jel druhým vozem. Přivítání v Holandsku bylo velmi vřelé, na farmě na mne čekal nejen Gerald, ale i několik dalších chovatelů, od nichž jsme ovce kupovali. Seznámila jsem se tedy s prezidentem Asociace Clun Forest NL a několika inspektory (posuzovateli) zvířat. Strávili jsme společně dlouhou dobu ve stáji, kde mi trpělivě na kameru předváděli, jak a co se u ovcí Clun forest posuzuje, na jaké chyby si máme dát pozor a co naopak preferují. Myslím, že toto video by bylo přínosem pro všechny hodnotitele plemenných beránků v ČR – jak se toto úžasné plemeno po naší republice rozšiřuje, objevuje se těchto beranů na NT stále více. Mnohdy tyto beránky ale na českých NT klasifikují lidé, kteří vidí Clun foresta poprvé a samozřejmě potom nemohou dost dobře vědět, jak má správný beran tohoto plemene vypadat. U večeře jsme poté dlouho do noci probírali, jak funguje systém uznávání do plemenitby v Holandsku a jak v Čechách. Holandská jehňata, narozená čistokrevným rodičům v registrovaných chovech jsou sice automaticky registrována, nicméně označení „plnokrevný - volbloed “ dostane jehně až poté, co je prohlédnuto některým z inspektorů a to již ve věku do 3 měsíců a exteriérově plně odpovídá plemeni. Může se tedy stát, že se i z „plnokrevných“ rodičů narodí jehňata, která průkaz původu nemohou dostat. Toto opatření se týká nejen beránků, ale i jehniček. Třídy hodnocení exterieru jsou tři. Jehňata s výslednou 1. třídou, tzv. „plnokrevná“ jsou určena do čistokrevné plemenitby bez omezení, jehňata s 2. třídou jsou použitelná k čistokrevné plemenitbě, ale pouze s vhodně vybraným partnerem a jehňata s 3. třídou jsou bez milosti určena na jatka. S potěšením tedy mohu zkonstatovat, že do České republiky přibylo 12 jehnic a 5 nových, naprosto nepříbuzných linií beranů původem z Holandska.


                 

English version            Русский