Klub chovatelů Clun Forest na letošní Lysé
Vlahé dny počátku října se v Lysé nad Labem již tradičně věnují velkému výstavnímu úsilí. Expozice Svazu chovatelů ovcí a koz obsazuje v rámci čtyřdenní výstavy celé přízemí „staré haly“. Klub chovatelů ovcí Clun Forest se v letošním roce připojil k výstavě podruhé a využil zhruba čtvrtinu vyhrazené plochy, a to ve dnech pátek a sobota, kdy se uvolnily kotce po ENT plemen suffolk a zwartbles. Každá akce chce svoji přípravu. Výbor klubu se této výstavě věnoval od červnové schůze, během které vyhlásil následující soutěžní kategorie: beránci 6 - 12 měsíců, jehničky 6 - 12 měsíců, bahnice starší 1 roku, plemenní berani (s přiděleným státním registrem) bez omezení věku. Některá nadšená prohlášení členů klubu o účasti na výstavě nakonec naplnění nedošla, takže i kategorie doznaly drobných změn na místě. 5. klubové výstavy CF se účastnilo 7 bahnic, 6 jehnic, 6 roček, jediný plemenný beran a 6 kotců naplněných beránky ke klasifikaci, vše celkem z osmi hospodářství.
První z „našich“ výstavních dnů, tedy pátek, byl věnován 1. ENT CF, na kterém se sešlo úctyhodných 26 kandidátů na titul plemenný beran. Posuzoval Ing. Mareš, který nakonec vybral 24 budoucích plemeníků. Šampion prvního ENT CF pocházel z chovu Petry Horáčkové.
Sobota byla určena soutěžnímu předvedení zvířat podle kategorií. Jako první šli na řadu beránci. Z původního počtu byli vyřazeni nejhůře hodnocení na trhu tak, aby mohla být celá kategorie postupně předvedena ve třech skupinách po šesti. Úkolu rozhodčího se zhostil Ing. Šlejtr, který je foresty zaujat natolik, že dokonce vstoupil do klubu CF, přestože doma má pouze ovce romanovské. Postupně podrobně popsal každé předvedené zvíře a vyzdvihl jeho přednosti. Na závěr vybral z každé skupiny dvojici, postupující do finále. Paní Kvisová ztlumila svůj průběžný komentář ve chvíli, kdy první i druhou příčku obsazovali její berani. Pohár za místo třetí převzala paní Horáčková.
Soutěž v dalších kategoriích probíhala podle stejného organizačního scénáře pouze s tím rozdílem, že každá kategorie byla předvedena najednou a první i druhé místo bylo vyhlášeno ihned. Mikrofon ke komentáři převzal Ing. Konrád, aby paní Kvisová mohla zase převzít funkci rozhodčí. Kategorii bahnic opanoval pan Neuwirth, který si ovšem svého triumfu vůbec neužil, neboť nás opustil. Objednal si luxusní převoz sanitou se zablokovanými zády rovnou z noclehu. Zaskočil ovšem jeho syn, který měl při focení velký problém podržet v rukou ocenění za obě vítězná místa a ještě nějaký ten provaz od zvířete k tomu. Mě se pouze podařilo vyškrábnout mu pohárek za druhé místo v jehnicích, pro to první si opět musel dojít pan Neuwirth mladší. Kategorie roček byla „spíchnuta“ na poslední chvíli jen proto, že chovatelé na výstavu přivezli pěkná zvířata v plném počtu šesti na nástup do předvadiště. Vítězné místo získala paní Horáčková. Cenou měl být polibek podle vlastního výběru chovatelky, protože ocenění pro neplánovanou kategorii nebylo připraveno. Volba líbání padla na vítěznou ovečku.
Krom výše jmenovaných oceněných chovatelů zaslouží poděkování i další zapojení členové klubu CF: Berka, Hasal, Hlaváčová, Kostečková, Oudia Lusk a všichni naši partneři, partnerky a (novo)manželky. Nejen za organizaci výstavy včetně samostatného informačního stánku, ale zejména za to, že náš klub je stále ještě převážně klubem a nikoliv polokomerčním projektem k prosazení podnikatelských zájmů. (Fuj, to zní strašně!) Taková cesta většinou vede mírně „ze svahu“. I když chováme ovce pro peníze, je stále důležité, abychom je chovali alespoň trochu i pro radost.
Jan Kováč


                 

English version            Русский