Schůze klubu „clun forest sheep" - Pozvánka

13.01.2014

Srdečně Vás zveme na schůzi klubu „clun forest sheep“
KDELesní penzin PodmitrovMitrov 10, 592 53 Strážekhttp://www.podmitrov.cz/
KDYsobota, 18.ledna 2014
Čas: 9:00 prohlídka farmy manželů Hlaváčových Strážek
11:00 hod. zahájení schůze klubu – Lesní penzion Podmitrov

PROGRAM:
9,00 – 10,30 Prohlídka farmy Strážek (Strážek 63, 592 53 Strážek) - účast dobrovolnázájemcise sejdou okolo 9:00 hod. u farmy rodiny HlaváčovyZbloudilci volejte na tel. 608954570 nebo734487566, budete navigováni po telefonu
11:00 hod.
1) Zahájení
2) Kontrola členské základny – Kováč
3) Kontrola úkolů z minulé schůze - Kvisová
4) Kontrola liniípřehled pl.beranů na stránkách – Neuwirth
OBĚD
5) Informace z RPKOprojednání současného hodnocení CF – Kvisová
6) Vyhodnocení chovů CF a prezentace zpracování dat - Neuwirth
7) Návrhy výboru na jednání RPKO – Kvisová
8) Seznámení s právy a povinnostmi člena klubu CF – Pokorná
9) Zajištění Nationale Show Clun Forest Sheep 2014 – Kvisová
10) Nepublikované informace o specifikách chovu CF (odstavparazitózy, …) - Kvisová
11) Různédiskuse
12) Závěr
Prosíme všechny členyaby obratem potvrdili svou účast či neúčast
paní Pokornétel. 777710676, e-mail: iva@modletice.eu
penzionu není běžná restauraceobčerstvení bude zajištěno dle počtu účastníků!

za výbor klubu Vás srdečně zve
Michaela Kvisová
předsedkyně


                 

English version            Русский