Clun Muly

Následující článek je převzatý ze stránek Clun Forest Sheep breeders Society Ltd.

Mike Eckley napsal o tomto velmi tradičním plemeni:
Velká Británie vyvinula jedinečný způsob, jak produkovat jatečná jehňata. Tento proces je tradičně nazývá Three-tier systém (trojplemenné křížení). Tento systém byl zdokonalen po mnoho let ve Spojeném království. Funguje to, protože plemena zapojená v tomto křížení byla geneticky vhodná mezi sebou při každém kroku:

Začínáme tím, co se zmiňuje jako "původní nebo horské ovce". Tyto původní horské ovce jsou většinou místní nebo endemické plemeno v určité oblasti nebo regionu, které bez problémů přežívají a jsou adaptovány na prostředí. Jedna z nejslavnějších z těchto horských ovcí je Clun forest a až do roku 1970 to bylo nejpopulárnější čistokrevné obchodní plemeno ovce v Anglii. Clun Forest má fantastické vlastnosti jako mrazuvzdornost, odolnost vůči chorobám, dlouhověkost (nízké odpisové sazby), velmi snadné obahnění, vynikající mateřské schopnosti, dobré zuby, pevné nohy a paznehty a kvalitní vlnu. Je ideálním základem pro křížení za účelem produkce matek jatečných hybridů. Clun má také schopnost konverze objemné píce, je tudíž vhodný i pro ekologické zemědělství produkující aromatické libové jehněčí maso. Stáda jsou snadno manipulovatelná a velmi přizpůsobivá po celé Evropě a Americe.

Čistokrevné Clun bahnice jsou připouštěny berany Bluefaced Leicester
http://www.blueleicester.co.uk/) za účelem produkce „Clun Muly“.
'Mula' je páteří systému produkce britského jehněčího masa. Tyto Clun Muly dědí vitalitu a otužilost ovce Clun forest, s přidanou výhodu ještě lepší kvality vlny, zvětšení tělesného rámce, vyšší plodnosti (většina stád překročí 200%), ranosti ( kříženky „Clun Muly“ zabřezávají již v prvním roce) a mléčnosti od otce Bluefaced Leicestera. Jsou snadno manipulovatelné a nejsou choulostivé, takže se dobře přizpůsobují okolnímu prostředí a různým způsobům chovu. Jejich vlna je rovněž vynikající, a s trvanlivostí a kvalitou Clun Foresta a Bluefaced Leicestera.

Clun Mule jehnice jsou ponechány pro další krok systému, nebo se prodávají z farmy do dalšího chovu. Jsou velmi žádané a tvoří součást velkých komerčních stád pro produkci jehněčího masa ve Velké Británii. Clun Muly beránci jsou také žádáni v široké hmotnostní škále jatečně upravených těl.
Tato jehňata jsou při narození velmi životaschopná a dychtivá se postavit na nohy a sát. Každý chovatel Clun foresta vám řekne, že jedna z velkých výhod Cluna je, že bahnění je velmi rychlé a snadné a novorozená jehňata okamžitě stojí a sají. Tato schopnost, spolu s dobrou vlnou, znamená, že jehňata jsou dobře chráněna i před nejtvrdšími podmínkami.

V závěrečném stupni křížení připouštíme Clun Mule bahnice plemeníky, známými těžkou kostrou, ideálně buď Suffolk, Texel nebo Charolais. Tyto Clun Mule bahnice budou snadno rodit kvalitní jehňata déle než 7 let, pro čistokrevnou bahnici Clun foresta není neobvyklé, že bude produkovat kvalitní jehňata i 12 let!
Tento třetí krok v systému vytváří jehňata s těžkou kostrou, která snadno dosahují tržní váhy jen na mléce a trávě. Tento typ skvělého jehněčího je vyplnění pro rostoucí poptávku spotřebitelů po zdravém bio jehněčím, krmeném pouze na trávě a mateřském mléce.

Stejně jako i jiní kříženci, jsou Clun Muly plodné, otužilé a mléčné, ale lépe se přizpůsobují a vypadají!

V konečném důsledku tohoto všeho jsou Clun Muly velmi ziskové ovce!
 


                 

English version            Русский